UAB „Dorteksa“ atlieka šildymo, vėsinimo sistemų balansavimą. Toks šilumos paskirstymas užtikrina efektyvų ir ekonomišką šildymo sistemos darbą – optimaliai sureguliuoja sistemos vandens srautą, sumažina šilumos kiekį karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) ir kiekvienai patalpai valdyti šilumą pagal poreikį ar finansines galimybes.

Kodėl būtinas šildymo sistemos hidraulinio balansavimo ir karšto vandens terminio balansavimo ventilių įrengimas bet kurios paskirties pastate ?

Kam reikalingas hidraulinis šildymo sistemų balansavimas?

  • Tai tinkamas ir tolygus šilumos paskirstymas į visus radiatorius.
  • Efektyvus ir ekonomiškas šildymo sistemos darbas.
  • Betriukšmis termostatų darbas.
  • Optimaliai sureguliuotas sistemos vandens srautas ir mažesnės galios siurbliai.
  • Šilumos energijos ekonomija.

Nesant subalansuotai sistemai vieni radiatoriai perkaista, kiti napakankamai sušyla. Tokiu atveju gaunamas nepalankus rezultatas.